_

06.09.2023 
POSEBNO OBVESTILO !

Zaradi okvare je motena oskrba z vodo od Polica 1 do Polica 11a predvidoma do 12. ure. Po odpravi okvare je v teku današnjega dne priporočljivo prekuhavanje vode za prehranske namene.

Okrog 15. ure je bila okvara na vodovodu sanirana. V teku današnjega dne je priporočljivo prekuhavanje vode za prehranske namene.

05.08.2023 
OBVESTILO !!

Uporabnike vodovoda Polica obveščamo, 
da zaradi vremenskih razmer dobavljamo vodo izključno iz
 vrtine, katero iz preventivnih razlogov tudi dezinficiramo. 

Predvidevamo, da bo stanje v nekaj dneh normalizirano.

28.05.2023 
POSEBNO OBVESTILO !

Zaradi tehnične napake na črpalki je potrebno omejiti porabo vode. Okvara bo predvidoma odpravljena v torek, 30. maja. Do takrat je prepovedana uporaba vode iz vodovoda za namene zalivanja, pranja avtomobilov, polnjenja bazenov in podobno. Če bomo upoštevali ta priporočila in racionalno ravnali z vodo, redukcije ne bodo potrebne.

18.05.2023

Obvestilo uporabnikom vodovoda Bistrina – Polica

Zaradi vzdrževalnih del bo v soboto, 20.05.2023 v dopoldanskem času med 9 in 12 uro motena oskrba s pitno vodo v delu vodovodnega omrežja Polica od hišne št 1 do 12.

Prosimo za razumevanje

Skupščina društva Bistrina 10.3.2023

Skupščina društva bistrina je bila uspešno izvedena 10.3.2023. Podana so bila poročila in sprejet plan dela za leto 2023.

Zapisniki Skupščine društva Bistrina se nahajaj na naslednji povezavi:

https://bistrina.si/wp-content/uploads/2023/04/Zapisnik-21.-seje-Skupscine-10.3.23.pdf

Poročilo o kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu Bistrina pa je na naslednji povezavi:

https://bistrina.si/wp-content/uploads/2023/03/Kakovost-2022.pdf


V A B I L O

Vabimo te na 21. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v petek, 10.3.2023 ob 18:00 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav
 2. Izvolitev organov Skupščine:
  • delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Skupščine leto 2021.
 4. Poročila za leto 2022
  • predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora
 5. Razprava po poročilih
 6. Program dela za leto 2023
 7. Vprašanja in pobude članov ter zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Zapisniki Skupščin društva Bistrina se nahajajo na   http://www.bistrina.si/zapisniki/

Objavljeno je novo poročilo o kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu Bistrina na naslednji povezavi: https://bistrina.si/wp-content/uploads/2023/03/Kakovost-2022.pdf

Popis Vodomerov 1.12.2022

Vse uporabnike Vodovoda Bistrina Polica prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani http://www.bistrina.si/stanje/    ali s sporočilom po elektronski pošti na: bistrinapolica@gmail.com

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 20. 01. 2023, bodo pri obračunu za leto 2022 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.

V primeru težav s sporočanjem lahko pokličite na telefon 030 440 670 (Marjan).

11.11.2022

Obvestilo uporabnikom vodovoda Bistrina – Polica

V soboto, 12.11.2022 bo v popoldanskem času potekal preizkus hidrantov na območju vodovoda Polica. Med preizkusom bo lahko na posameznih delih mogoče zaznati manjše nihanje tlaka v vodovodnem sistemu.

Prosimo za razumevanje

27.10.2022

Spoštovani uporabniki vodovoda Bistrina – Polica

Uspešno smo pridobili podpisane vloge vseh zdajšnjih in potencialnih uporabnikov vodovoda Polica. Izpolnjeno vlogo s prilogami smo 26.10.2022 oddali na Direkciji za vode Republike Slovenije. Pričakujemo ugodno rešitev vloge. Do izdaje podaljšanega vodnega dovoljenja velja sedanje.

01.08.2022

Spoštovani uporabniki vodovoda Bistrina – Polica

Konec leta 2022 poteče vodno dovoljenje za uporabo vode za oskrbo uporabnikov vodovoda Polica- Bistrina, zato moramo do tedaj podati vlogo za podaljšanje, kateri je potrebno priložiti podpise vseh uporabnikov vodovoda Polica – Bistrina.

Zato pošiljamo Prilogo k Vlogi (delno izpolnjena z razpoložljivimi podatki) za podaljšanje vodnega dovoljenja, za katero prosimo, da izpolnite manjkajoče podatke o številu oseb, ki prebivajo v nepremičnini in eventualno število velikih (govedo, konji…) in malih živali (ovce, koze…, ne vpisujte kokoši, psov in mačk), torej vpišete samo tri podatke, ostale dopolnitve opravi Bistrina.

Dodatne informacije ima Boštjan 031 800 966 in Marjan 030 440 670.

Vlogo podpišite in jo oddajte predstavniku upravnega odbora Bistrine v priloženi kuverti ali pa pošljite po pošti na naslov najkasneje do 31.8.2022:

Bistrina Polica,

Polica 46, 1290 Grosuplje

Zbrane podatke bomo skupaj z ostalimi zahtevanimi podatki oddali na Direkcijo za vode RS, ki nam bo na podlagi Zakona o vodah, Ur.l. RS, št. 67/02 (ZV-1) izdala Vodno dovoljenje za naslednje obdobje.

Hvala

Vse najboljše, Slovenija

Spoštovani občanke in občani,

Iskrene čestitke ob dnevu državnosti,

Želimo vam lepo, veselo in ponosno praznovanje!

Ekipa Bistrine

11.05.2022

Uporabnike vodovoda Polica Bistrina obveščamo , da bo zaradi vzdrževalnih del na vodohranu Strmec v četrtek, 12.5.2022 med 10:00 in 14:00 uro motena oskrba s pitno vodo za objekte v najnižjem delu naselja Polica od številke Polica 1 do 36 ter 54 do 56 in tudi 100 do 103. Prosimo za razumevanje.

11.04.2022

Uporabnike vodovoda Polica Bistrina obveščamo , da bo zaradi vzdrževalnih del v torek, 12.4.2022 med 9:00 in 11:00 uro motena oskrba s pitno vodo za objekte od številke Polica 25 do 36. Prosimo za razumevanje.

22.03.2022

Uspešno smo izvedli Skupščino društva. Pregledani in potrjeni so sklepi 18. in 19 Skupščine, opravljene so bile volitve organov Društva, sprejet je bil program dela za leto 2022. Več bo v kratkem objavljeno v Zapisnik Skupščine je objavljen na Zapisnik-20.-seje-Skupscine-12.3.2022

03.03.2022

V A B I L O

Vabimo te na 20. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v soboto, 12.3.2022 ob 18:30 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav
 2. Izvolitev organov Skupščine:
  • delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Skupščine leto 2020.
 4. Pregled in potrditev sklepov 19. spletne Skupščine za leto 2021
 5. Poročila za leto 2020 in 2021
  • predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor in nadzornega odbora
 6. Razprava po poročilih
 7. Volitve organov Društva Bistrina: predsednika in 10 članov UO, treh članov NO in dveh članov častnega razsodišča
 8. Program dela za leto 2022
 9. Vprašanja in pobude članov ter zaključek

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Zapisniki Skupščin društva Bistrina se nahajajo na   http://www.bistrina.si/zapisniki/

V dvorani je potrebna uporaba zaščitnih mask.

15.02.2022

Objavljeno je novo poročilo o kakovosti pitne vode v vodovodnem sistemu Bistrina na naslednji povezavi: https://bistrina.si/wp-content/uploads/2022/02/Kakovost-2021.pdf

31.1.2022

Ekipa Bistrine se zahvaljuje vsem, ki ste poslali podatke o stanju vodomerov. Letos se vas je odzvalo kar 227. S tem ste nam močno olajšali delo in tudi na ta način poskrbeli za okolje.

Ostanite zdravi

15.12.2021

Vse dobro v letu 2022!

Popis vodomerov

Vse uporabnike prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani http://www.bistrina.si/stanje/    ali s sporočilom po elektronski pošti na: bistrinapolica@gmail.com

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 20. 01. 2022, bodo pri obračunu za leto 2020 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.

V primeru težav pokličite na telefon 030 440 670.

Spletna Skupščina Društva Bistrina

20.09.2021

Vsi dobro vemo, kakšna so razmere v zvezi z epidemijo, zato smo izvedli spletno glasovanje o nekaj sklepih, ki ih je pripravil Upravni odbor Društva Bistrina. Prejeli smo glasovnice 94 članov preko spleta, poleg tega pa še 9 glasovnic po pošti. Rezultati kažejo, da se velika večina članov strinja s predlaganimi sklepi. Rezultati so prikazani v tabeli, kjer so zaradi varovnja osebnih podatkov nekateri podatki zakriti. Vsi podatki so shranjeni v arhivu Društva bistrina.

Spletna-in-po-posti-Skupscina-Bistrine-za-splet

20.06.2021

O B V E S T I L O

V torek, 22.junija 2021 bo v dopoldanskem času potekalo čiščenje vodohranov v Bliski vasi. Med potekom bo lahko prišlo do krajše prekinitve oskrbe s pitno vodo na celotnem območju, ki ga pokriva vodovod, razen v zaselku Goričane, Hrib in center vasi Polica. Prosimo za razumevanje.

Zaradi vročinskega vala je trenutno poraba vode zelo povečana. Zaenkrat sistem še zagotavlja zadostno količino, vendar se stanje lahko poslabša. Zato prosimo vse uporabnike, da varčujejo z vodo in naj ne perejo avtomobilov in ne zalivajo nenujnih površin (zelenice in podobno). Prosimo tudi vse lastnike bazenov, da pred polnjenjem po telefonu obvestijo predstavnike upravljalca in se dogovorijo za najugodnejši in za druge uporabnike najmanj moteč termin.

14.06.2021

Spletna Skupščina Društva Bistrina

V začetku leta naj bi potekala 19. Skupščina članov Društva za varstvo voda Bistrina Polica, vendar tega zaradi zdravstvenih razmer ni mogoče izpeljati. Na tej Skupščini naj bi tudi potekale volitve organov društva (UO, NO…). Vlada RS je v PKP6 omogočila delovanje društev v spremenjenih razmerah. Na podlagi tega so bili na 107. seji UO in NO sprejeti sklepi, da se obstoječi mandat organov podaljša do naslednje skupščine v letu 2022. Zapisnik je na voljo tukaj.

Zato smo pripravili vprašalnik s tremi vprašanji, na katera vsi člani odgovorijo preko spletne ankete, ki je dostopna na naslednji povezavi:

Glasovanje o sklepih UO – spletna anketa

Vprašalnik bo veljaven do torka, 30.6.2021. O rezultatih glasovanja boste obveščeni po mailu, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani Društva.

Tisti, ki spleta nimajo, dobijo enako anketo v papirni obliki in odgovore posredujejo na naslov Bistrine po pošti ali oddajo osebno. Na ta način je omogočeno sodelovanje vseh članov društva pri upravljanju.

Dodatne informacije so na voljo pri članih Upravnega odbora Bistrine.

O B V E S T I L O

Četrtek, 25. februarja 2021

Predvidena dela so uspešno zaključena. Hvala za razumevanje.

Zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju bo jutri, 26.2.2021 med 9. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo v delu zaselka Bliska vas. Prosimo za razumevanje.

 

Sreda, 20. januarja 2021

Bistrina

Vse uporabnike prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani http://www.bistrina.si/stanje/    ali s sporočilom po elektronski pošti na: bistrinapolica@gmail.com

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 15. 01. 2021, bodo pri obračunu za leto 2020 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.

V primeru težav pokličite na telefon 030 440 670.

Petek, 6.11.2020

Sporočamo, da so današnja vzdrževalna dela uspešno zaključena. Zahvaljujemo se za razumevanje.

4.10.2020

Spoštovani uporabnik Vodovoda Polica

V petek, 6.11.2020 bo predvidoma med 9:00 in 16:00 uro zaradi vzdrževalnih del na glavnem vodu, ki napaja uporabnike od hišne številke Polica 109 do Polica 177 in ki se nahajajo južno od avtoceste, prekinjena dobava pitne vode. Prav tako je mogoče, da bo za krajši čas prekinjena dobava pitne vode v delu zaselka Bliska vas, Gradišče in Žabja vas.

V primeru slabega vremena se dela prestavijo na ugodnejši termin. Prosimo, da po vaših močeh obvestite sosede, ki nimajo elektronskega naslova.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

15.10.2020

OKTOBER, mesec požarne varnosti

Zaradi poslabšanja situacije v zvezi z kovid19 moramo žal odpovedati vse aktivnosti predvidene v mesecu požarne varnosti Oktobru

Vabimo vas na demonstracijo gašenja začetnih požarov z ročnimi gasilniki in drugimi priročnimi sredstvi. Z gašenjem se boste lahko preizkusili tudi sami. Vabljeni da se predstavitve udeležite. Razpored je razviden iz slike.

Na dogodku prosimo za dosledno upoštevanje priporočil NIJZ: uporaba zaščitne maske in vzdrževanje varnostne razdalje.

Vabljeni PGD Polica

09.07.2020

🏊‍♀️ DOMAČI BAZENI 🏊‍♀️

Glede na okoliščine v zvezi s pandemijo se je izkazalo, da ljudje več ostajajo doma (kar je pohvalno), zato so si mnogi postavili svoje bazene. Vse te bazene je potrebno napolniti, nekateri vsebujejo tudi več 10 m3 vode.

Prosimo vse lastnike bazenov, da jih polnijo v času manjše porabe vode, če je le mogoče po 10. uri zvečer. Prav pa je tudi, da polnjenje sporočijo skrbnikom vodovoda na številke 041 582094 Jože, 031 800966 Boštjan ali 030 440670 Marjan, da se ne sprašujemo, če ni prišlo do okvare cevi oziroma kam nam odteka voda

Hvala

15. 04. 2020

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju (v nadaljevanju: HVO). Zastajanje pitne vode v HVO lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, gostinski objekti, objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe…), priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo spiranje HVO in pri tem smiselno uporabijo navodila na naslednji povezavi.

Po presoji je potrebno ukrepati tudi v zvezi z morebitno problematiko legionel. 

Več informacij o vzdrževanju HVO najdete na naslednjih povezavah:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V a b i l o

16.2.2020

na 18. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo

v soboto, 7.3.2020 ob 18:30 uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav z nastopom
 2. Izvolitev organov Skupščine: delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Skupščine
 4. Poročila za leto 2019: predsednika, blagajnika, odgovorne osebe za notranji nadzor, nadzornega odbora
 5. Razprava po poročilih
 6. Program dela za leto 2020
 7. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z nastopom

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.12.2019

O B V E S T I L O

Vse uporabnike prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani http://www.bistrina.si/stanje/, ali s sporočilom po mailu na bistrinapolica@gmail.com ali info@bistrina.si

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 15. 01. 2020, bodo pri obračunu za leto 2019 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.

V primeru težav pokličite na telefon 030 440 670.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[22.03.2019]  Svetovni dan voda

Letošnje geslo svetovnega dne voda je:

“Voda za vse”

Rezultat iskanja slik za Svetovni dan voda
[22.02.2019]  Skupščina Društva Bistrina

Vabilo

Vabimo te na 17. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina, ki bo

v soboto, 2.3.2019 ob 18. uri v dvorani PGD Polica.

Dnevni red Skupščine Društva za varstvo voda Bistrina:

 1. Otvoritev Skupščine in pozdrav z nastopom
 2. Izvolitev organov Skupščine
 3. delovnega predsedstva
 4. zapisnikarja
 5. overiteljev zapisnika
 6. verifikacijske komisije
 7. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Skupščine
 8. Poročila za leto 2018
 9. predsednika
 10. blagajnika
 11. odgovorne osebe za notranji nadzor
 12. nadzornega odbora
 13. Razprava po poročilih
 14. Potrditev odstopa članice UO in izvolitev nove članice UO Bistrina
 15. Program dela za leto 2019
 16. Vprašanja in pobude članov ter zaključek z nastopom

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Na voljo so Rezultati vzorčenja vode v letu 2018 na naslednji povezavi:

Poročilo o skladnosti za leto 2018


 [26.11.2018]  O B V E S T I L O

Vse uporabnike prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na naši spletni strani. V primeru, da v vašem brskalniku obrazec ne deluje, pa podatke lahko pošljete tudi po mailu na naslov info@bistrina.si.

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 15. 01. 2019, bodo pri obračunu za leto 2018 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.


[11.10.2018]  Kvaliteta vode

Ponovljeno vzorčenje vode je pokazalo, da je voda v našem sistemu neoporečna in primerna za pitje in prekuhavanje ni potrebno .

Sistem smo nadgradili tako, da sedaj v primeru večjih padavin daljinsko zapremo dotok vode iz zajetij pod Kucljem in takrat uporabljamo izključno vodo iz vrtine. Pričakujemo, da bomo na ta način preprečili, da bi v sistem prišla površinsko onesnažena voda.


[28.09.2018]  Kvaliteta vode

Inšpekcija državnega monitoringa je z odvzemom vzorca zazanala prisotnost nekaterih bakterij, kar je verjetno posledica dežja v večjih količinah v ponedeljek. Kratkotrajno pa se je pojavila tudi manjša motnost vode.

Za zagotovitev skladnosti s predpisi smo začasno uvedli pripravo vode z dodajanjem hipoklorita. Koncentracije klora bodo minimalne, ki še zagotavljajo učinkovitost, pa še to samo za krajše obdobje. Doza prostega klora bo znašala 0.15 mg/l, dovoljena doza je do 0.30 mg/l.

Vsekakor pa zaradi varnosti uporabnikov priporočamo, da vodo za prehranske namene pred uporabo prekuhavate. Ukrep velja do preklica oziroma do pridobitve ponovnih rezultatov analize, kar bo znano v roku enega tedna.


[25.07.2018] Obvestilo

Dobili smo rezultate analize vode, ki je bila odvzeta na dveh lokacijah. Rezultati kažejo, da je voda neoporečna in primerna za uporabo. Podrobne rezultate si lahko pogledate v prilogah.

http://www.bistrina.si/wp-content/uploads/2018/07/Preiskave-pitne-vode-Polica-17_18-81470.pdf
http://www.bistrina.si/wp-content/uploads/2018/07/Preiskave-pitne-vode-Polica-131_18-81475.pdf

[22.07.2018] Obvestilo

Pred dobrim tednom se je nekaj uporabnikov pritožilo, da ima voda neprijeten vonj in okus. Takoj smo pregledali vse sisteme, kjer ni bilo opaziti nobenih posebnosti. Prav tako smo takoj naročili vzorčenje in analizo vode. Včeraj smo dobili preliminarne rezultate, ki kažejo popolnoma neoporečno in kvalitetno vodo. Končne podrobnejše rezultate pričakujemo v tem tednu in jih bomo objavili na spletni strani.

Ob tej priliki ponovno opozarjmo na pravilno vzdrževanje vodovodnih instalacij v objektih, saj se lahko predvsem v poletnem času pojavijo težave s kvaliteto vode. Če se zazna kakršnokoli odstopanje od normalnega okusa ali vonja, je potrebno čimbolj temeljito sprati instalacijo, kar pomeni, da iztočimo vsaj 50 l vode na kritičnih iztokih in tako očistimo sistem. Vsekakor pa prosimo, da vsako težavo čimprej javite odgovornim osebam.


Opravili smo pregled črpalke, zamenjali smo tlačne cevi, namestili smo varovalno vrv za črpalko in namestili sondo za merjenje nivoja vode. Vsa dela so bila uspešno opravljena v enem dnevu, za kar gre zahvala 5 posameznikom in strojniku avtodvigala.


[30.04.2018] Čiščenje in pregled

Poteka čiščenje  vrtine in pregled črpalke. Ob tem bodo zamenjane tlačne cevi od črpalke do površja. Dodatno bo nameščena varovalna vrv za črpalko, ki je do sedaj ni bilo. Namestili bomo tudi merilno sondo, s katero bomo spremljali nivo vode v vrtini. Meritve nivoja vode zahteva tudi zakonodaja. Predvidevamo, da bodo dela končana še danes, nato pa bo nekaj ur potekalo črpanje vode na prosto, da se razmere v vrtini stabilizirajo. V času del bo sistem oskrbovan z vodo izključno iz zajetji na območju Kuclja, zato prosimo da vodo uporabljate racionalno in danes ne zalivate  in ne perete avtomobilov.

Več informacij bo na voljo po končanih delih.


[22.03.2018] Danes je svetovni dan voda

Naša voda je najboljša, prav je, da čimbolje skrbimo zanjo.


[23.02.2018]  O B V E S T I L O

Objavljamo letno poročilo o kakovosti pitne vode iz vodovodnega omrežja Polica – Gradišče za leto 2017.

Ogledate ali natisnete si ga lahko na spodnji povezavi:

http://www.bistrina.si/wp-content/uploads/2018/02/Poročilo-o-skladnosti-2017.pdf

Hvala


[19.2.2018]                                                                                                   V A B I L O

Vabimo te na 16. Skupščino Društva za varstvo voda – Bistrina Polica, ki bo v soboto, 3.3.2018 ob 18. uri v dvorani PGD Polica.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste poslali podatke o stanju vodomerov. Pridni ste, ker ste se odzvali v velikem številu.


[27.11.2017]  O B V E S T I L O

Inšpekcija državnega monitoringa je z odvzemom vzorca zazanala prisotnost koliformnih bakterij. Stopnja neustreznosti ni nevarna, vendar smo za zagotovitev skladnosti s predpisi začasno uvedli pripravo vode z dodajanjem hipoklorita. Koncentracije klora bodo komaj zaznavne, pa še to samo za krajše obdobje. Doza prostega klora bo znašala 0.15 mg/l, dovoljena doza je do 0.30 mg/l.


[15.11.2017]  O B V E S T I L O

Vse uporabnike prosimo, da sporočijo stanje vodomerov. To lahko storijo z izpolnitvijo namenskega obrazca, ki se nahaja na spletni strani 

Vsi, ki bodo stanje sporočili v elektronski obliki do 10. 12. 2017, bodo pri obračunu za leto 2017 deležni popusta v višini 2,00 €.

Uporabnike, ki stanja ne bodo sporočili in tiste, za katere se bo izkazalo, da stanje bistveno odstopa od običajne porabe, bo obiskal popisovalec. Prav tako bo pri nekaterih uporabnikih opravljena redna menjava vodomerov.


[04.11.2017]   Preizkus hidrantov

Jutri, 5.11.2017 bo potekal preizkus hidrantnega omrežja na območju, ki ga pokriva Vodovod Bistrina. Preizkus bo potekal v sodelovanju z PGD Polica. Ob teh postopkih se na posameznih odsekih cevovodov povečane hitrosti vode lahko pojavi dviganje usedlin, kar povzroči motnost vode in zato lahko pride do onesnaženja pitne vode. Verjetnost tega pojava je sicer majhna, vendar smo se kljub temu odločili, da morebitne težave preprečimo z enkratnim doziranjem dezinfekcijskega sredstva v vodohrame. Zaradi tega bo mogoče ponekod zaznati prisotnost klora v pitni vodi, ki pa bo v nekaj dneh povsem izginil iz sistema.

Hvala za razumevanje!


[06.10.2017]   O B V E S T I L O

Uspešno smo očistili oziroma sprali oba vodohrama v Bliski vasi. Za ta namen so priskočili na pomoč gasilci PGD Polica s svojo opremo, da smo s potopno črpalko popolnoma izpraznili vodohrama in z visokim tlakom oprali notranjost in s tem odstranili usedline, ko so se nabrale z leti. Upoštevaje HCCAP navodila oziroma predpise smo po končanem pranju opravili dezinfekcijo notranjosti in cevovodov s hipokloritom. Zaradi tega je možno, da je mogoče zaznati prisotnost klora v vodi, ki pa bo  v nekaj dneh povsem izginil iz sistema. Ta poseg je nujen, da se prepreči kakršnokoli kontaminacijo, ki bi lahko nastala med samim postopkom čiščenja vodohramov. Med samim delom ni bilo prekinitve dobave vode. Izjema je 8 uporabnikov v Bliski vasi, kjer trenutno ni tehničnih možnosti, da bi delo opravili brez prekinitve. Za slednje je prekinitev trajala cca 3 ure, za kar se jim opravičujemo.

Zahvala za opravljeno delo gre nekaj članom UO Bistrina in gasilcem s svojo opremo, ki so sodelovali pri akciji.[05.10.2017]   O B V E S T I L O

Danes poteka čiščenje vodohramov Bliska vas. Zaradi tega bo občasno motena oskrba z vodo za tiste uporabnike, ki so vezani na vodohram Bliska vas. Večina uporabnikov bo oskrbljena z vodo ves čas. Nekaj ur pa bo brez vode 8 uporabnikov v Bliski vasi od številke 70 dalje. Hvala za razumevanje


[09.08.2017] KONTROLA VODE

Danes smo dobili rezultate analize vode, ki so pokazali, da je voda neoporečna tudi brez dodajanja klora. Napravo za dezinfekcijo pa imamo pripravljeno iz preventivnih razlogov. Lahko smo zadovoljni, da z oskrbo nimamo težav in da imamo res kvalitetno vodo. Konec avgusta ali v začetku septembra predvidevamo očistiti vodohram v Bliski vasi.


[01.08.2017]   O P O Z O R I L O

Kot vsi vemo in občutimo, je vročina res huda. Poraba vode se je precej povečala obenem pa se je precej zmanjšal dotok iz zajetij s področja Kuclja. Dotok iz zajetij trenutnoznaša okrog 60 m3, preostanek je potrebno načrpati. Razumljivo je, da je potrebno zalivanje, živina pije več vode in tudi ljudje je uporabimo več za tuširanje, umivanje in ostale potrebe. Zaenkrat se nam pomanjkanja ni treba bati, vendar kljub vsemu prosimo, da se obnašate racionalno in ne trošite vode po nepotrebnem.


[04.05.2017] POMEMBEN DAN – ukinjeno kloriranje vode

Analiza NIJZ je pokazala, da je voda po UV dezinfekciji neoporečna in tako kloriranje ni potrebno, zato smo izključili dovajanje klora v vodovodni sistem. V naslednjih dneh bo morda še opaziti sledi klora, dokler se postopoma ne izloči iz sistema. Po dveh tednih je predvideno ponovno vzorčenje. Predvidevamo, da bodo tudi naslednji vzorci neoporečni.

Ponovno pa opozarjamo, da je sedaj še veliko bolj pomembno, da uporabniki upoštevajo navodila in priporočila za vzdrževanje hišnih vodovodnih sistemov (objavljeno 22.3.2017), saj se voda lahko kontaminira v samih objektih, v takih primerih pa ne moremo zagotoviti neoporečnosti in so uporabniki sami odgovorni za stanje hišnih omrežij.


[26.04.2017] Poskusno obratovanje UV dezinfekcije

Filter, UV naprava in pripadajoči elementi so nameščeni in trenutno je vse to v poskusnem obratovanju. Obiskal nas je predstavnik NIJZ in vzel vzorce vode za analizo. Pregledan bo tudi vzorec vode neposredno za UV napravo. Rezultate pričakujemo po prvomajskih praznikih. Kloriranje bo potekalo še nekaj dni. Če bodo rezultati analize ustrezni, bomo kloriranje ustavili.


[22.03.2017] Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja priporočila.

Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09_9. člen)


[22.03.2017] Danes je svetovni dan voda


[05.03.2017]

V prostorih Gasilskega doma se je odvila 15. Skupščine Društva Bistrina


[20.02.2017] Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016 je objavljeno na NOVICE/ OBVEŠČANJE
http://www.bistrina.si/wp-content/uploads/2017/02/Poročilo-o-skladnosti-2016.pdf


[03.02.2017] Obratovanje v obdobju 01.1. do 31.1.2017

V tem obdobju (31 dni) je bilo načrpano 1.058 m3 vode. Za ta namen je bilo porabljeno 814 kWh elektrike. To nas po trenutni pogodbi in cenah stane 140 €.


[09.01.2017] Obveščanje uporabnikov

Obveščanje uporabnikov

[07.01.2017]  POMEMBNO OBVESTILO

V soboto, 7.1.2017 smo začasno vključili v uporabo vodo iz vseh treh zajetij. Razlog je nevarnost zmrzovanja vode v dovodnih  ceveh v primeru, če ni pretoka. Voda iz zajetij se dezinficira (klorira) po standardnem postopku. Takšno stanje bo trajalo, dokler bodo vremenske razmere nevarne za omrežje.


[03.01.2017] Obratovanje v obdobju 01.12. do 31.12.2016

V tem obdobju (31 dni) je bilo načrpano 2.707 m3 vode. Za ta namen je bilo porabljeno 2.941 kWh elektrike. To nas po trenutni pogodbi in cenah stane 411 €.


[17.12.2016] Obratovanje v obdobju 15.11. do 16.12.2016

V tem obdobju (31 dni) je bilo načrpano 3.680 m3 vode. Za ta namen je bilo porabljeno 2.908 kWh elektrike. To nas bo po trenutni pogodbi in cenah stalo 407,18 €.


[20.11.2016] Obratovanje v obdobju 16.10. do 15.11.2016

V tem obdobju (30 dni) je bilo načrpano 3.767 m3 vode. Za ta namen je bilo porabljeno 2.991 kWh elektrike. To nas bo po trenutni pogodbi in cenah stalo 417,76 €.


[17.10.2016] Obratovanje v zadnjem mesecu

Kot je znano, od 15.9.2016 dalje oskrbo z vodo zagotavljamo iz vrtine. V času do 16. 10. 2016 so podatki o obratovanju naslednji: načrpali smo 4.140,9 m3 vode, za ta namen je bilo porabljeno 3.282,6 kWh električne energije, za 1 m3 načrpane vode porabimo cca 0,8 kWh, kar pomeni 0,11€/m3. To nas bo po trenutni pogodbi in cenah stalo 454,84 €.


[29.9.2016] Objavljen del besedila Vodnega dovoljenja

…. na posebnem zavihku


[28.9.2016] Vodno dovoljenje

Končno smo pridobili težko pričakovano vodno dovoljenje, ki ga je izdala ARSO, Direkcija za vode. Vodno dovoljenje bodo dobili vsi uporabniki oziroma lastniki priključkov takoj, ko bodo stvari pripravljene za distribucijo.


[28.9.2016] Zamenjava vrat na objektih

Zaradi dotrajanosti smo 28. septembra zamenjali vstopna vrata na objektih Strmec, Bliska vas in Kožljevec. Nova vrata so izdelana iz nerjavečih materialov, izdelalo in namestilo pa jih je podjetje RINOX d.o.o.


[25.9.2016] Čiščenje vodohrama Strmec

Obveščamo, da od 25. septembra dalje poteka čiščenje vodohrama Strmec. Ob tej priliki so bile opravljene določene tehnične izboljšave, ki omogočajo, da se lahko vsi uporabniki oskrbujejo samo iz vodohrama Bliska vas, medtem ko je vodohram Strmec izpraznjen.


[15.9.2016] Obvestilo

Vse uporabnike obveščamo, da je od 15.9.2016 dalje v uporabi samo voda iz vrtine Klanci. Za ta ukrep smo se odločili, ker se je pokazalo, da je voda iz dveh zajetij rahlo oporečna in bi zato morali povečati količino klora v vodi. Menimo, da je kljub vsemu bolje uporabljati čimbolj čisto naravno pitno vodo, zato smo se odločili, da poskusno zapremo vse izvire, ki se nahajajo na pobočju Kuclja. Obenem bomo na ta način ugotovili tudi, ali vrtina lahko pokriva vse potrebe po vodi. Če se bo izkazalo, da lahko pride do pomanjkanja vode, bomo kot dopolnitev uporabili le vodo iz enega izvira, katerega kvaliteta je najboljša.

Ob tej priložnosti pozivamo vse uporabnike, da kar najbolj varčujejo z vodo, sicer bo potrebno zaradi povišanih stroškov obratovanja povečati ceno vodarine.


In na koncu: “Na zdravje z Bistrino