Stanje števca

Prosimo, da pravilno izpolnite podatke. Tudi s tem boste pripomogli k boljšemu upravljanju in obratovanju vodovoda.


    Hvala